מבצע 3+1 על כל המוצרים באתר, רוצים לדבר: 0535377780 או 0532344442

1. הודעה על ביטול עסקה ("הודעת ביטול") תימסר לחברה באחת או יותר מהדרכים הבאות: משלוח דואר רשום לכתובת: 

שם: חברת סאמי למסחר.

עיר: סחנין , מיקוד: 30810

ת.ד:2569

מספר נייד: 0535377780

חשוב מאוד: לפני ששולחים את החבילה להוסיף פתק עם שם הלקוח ומספר הטלפון ומספר ההזמנה.

משלוח הודעת דוא"ל לכתובת:bawshopil@gmail.com / בטלפון שמספרו:

0535377780  www.baw.co.il

2. הודעת הביטול תכלול את מלוא הפרטים שלהלן: שם הלקוח + מס. ת. הזהות שלו + מס. ההזמנה שאותה הלקוח מבקש לבטל.
2.1. הודעת ביטול שלא תכלול את מלוא הפרטים שצוינו לעיל- לא תטופל. המועדון לא יישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם ללקוח עקב מסירת הודעת ביטול שפרטיה שגויים ו/או חסרים.
2.2. לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות הטלפון - בזמן השיחה הלקוח יידרש למסור לנציג את שמו + מס. ת. הזהות שלו + מס. ההזמנה שאותה מבוקש לבטל + 4 הספרות האחרונות של אמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה העסקה שאותה מבוקש לבטל. יובהר, כי ללא מסירת מלוא הפרטים כאמור, לא יבוצע ביטול העסקה באמצעות הטלפון.
2.3. לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות אתר המועדון - ביטול העסקה יבוצע רק בכפוף לעמידת המבקש בתנאי הביטול (ראו סעיף 2 לעיל). במידה שהלקוח לא עמד בתנאי הביטול כאמור - בקשתו לביטול העסקה לא תבוצע.

3. תוצאות ביטול עסקה עקב אי התאמה / אי אספקה במועד -
3.1. בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור- הלקוח יחזיר את המוצר לרשות הספק במקום שבו קיבל אותו, וכל סכום ששילם הלקוח בגין הנכס / השירות יושב לו במלואו, והמועדון / הספק (לפי העניין) לא יגבה דמי ביטול כלשהם.

3.2. *הערה* אי אפשר להחזיר מוצרי הלבשה.(מחטב או גופיה).

4. תוצאות ביטול עסקה מכל סיבה אחרת (שאיננה אי התאמה / אי אספקה במועד) -
4.1. בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור - הלקוח יחזיר את המוצר למקום עסקו של הספק וכל סכום ששילם הלקוח בגין המוצר / השירות יושב לו לאחר גביית דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ - לפי הנמוך מביניהם.
4.2. "מחיר העסקה" הנו: מחיר המוצר / שירות בתוספת כל הוצאה / התחייבות של המועדון בשל דמי הובלה / משלוח / אריזה / כל הוצאה או התחייבות אחרת של המועדון בקשר עם ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.
4.3. במידה שביטול העסקה בוצע לאחר שהמוצר נשלח ללקוח (בין שהמוצר הגיע אל הלקוח ובין שהמוצר טרם הגיע אליו), השבת הכסף ללקוח תתבצע רק לאחר החזרת המוצר יחד עם כל מתנה והטבה שניתנה ללקוח- למקום עסקו של הספק. הוצאות הובלת המוצר והחזרתו לספק יחולו על הלקוח.

5. חשוב! המועדון רשאי לתבוע את נזקיו במקרה שבו ערכו של המוצר פחת כתוצאה מהחזרת מוצר שלא באריזתו המקורית / שאריזתו הושחתה ו/או לאחר שמצבו שונה לרעה בזמן שהיה ברשות הלקוח ו/או בשל נזק / קלקול שנגרמו למוצר בזמן שהיה ברשות הלקוח ו/או בשל הרכבה שבוצעה במוצר.

חזרה למעלה